Tisdagssegling 2023

Tisdagsseglingar:

Tisdagseglingarna

Tisdagsseglingar:

Vi planerar att genomföra tisdagsseglingar på samma sätt som tidigare år. Första seglingen är den 16 Maj. Kappseglingskommittén har för avsikt att under 2023 genomföra 7 st. seglingar under vårsäsongen, den sista den 27:e juni. Efter sommaruppehållet återupptar vi seglingarna den 1/8 och planerar för att segla 5 st. race dessa tisdagar för att avsluta med 3 st. söndagsrace med början den 3/9.

Tisdagsseglingar 2023 inleds med seglings introduktion med Stampe tisdagen 9/5
Sedan är alltså tisdagsseglingar vår 16/5-27/6.Tisdagsseglingar höst 1/8-29/8 och ”Tisdagsseglingar” på söndagar 3/9-24/9 3 st.(rorsmansmöte kl. 10.00, start kl. 11.00)

Normal startprocedur (Bana enligt trycktbankort, bana meddelas på rorsmansmöte). Avgift för Tisdagsseglingar: 450 SEK/besättning, betalas efter tre genomförda race.
Rorsmansmöte kl. 18.00 Start kl. 19.00
Tidsgräns – om ledande båt ej hinner runda och påbörja dagens planerade ”sista” varv inom 35 min går man i mål utan att runda. Markeras genom att försegel revas efter målgång.
Deltagare (och resultatlista för säsongen) identifieras med segelnummer, tillåtet att byta båt. Samtliga deltagare rapporterar sin egen tid (tidur delas ut vid rorsmansmötena). OBS GPS- tid gäller.
Kappseglingsreglerna gäller medundantag för förbättrat SRS-tal för ensamseglare. Shorthand och för segling utan undanvindssegel beräknas tid enl. gällande SRS-tabell. Deltagare som avser att protestera skall göra detta på sätt beskrivet i kappseglingsreglerna samt meddela seglingsledaren senast 30 minuter eftersista båts målgång. Enda kallelse till protestförhandlingar sker 10 minuter senare muntligt från balkongen till klubbhuset. Efter 5 genomförda race räknas 1 st. bort, efter 11, 2 st. Efter 15 genomförda race räknas 3 st. bort. Alla seglingar seglas som handikappsegling enligt SRS. Anmälda båtar skall ha ett aktuellt SRS-tal (SRS-tabell 2023 eller enskilt mätbrev) Saknas mätbrev eller båttyp i SRS-tabellen får båten SRS-värdet 3.

Tisdagsseglingar (16 st. planerade)

 • Tisdagsseglingar vår                                          16/5-27/6    7 st.
 • Tisdagsseglingar höst                                        1/8-29/8     5 st.
 • ”Tisdagsseglingar” på söndagar              3/9-24/9      3 st.  (rorsmansmöte kl. 10.00, start kl. 1100)
 • En ”extra tisdagssegling som vanligt är ett av klubbmästerskapets 3 race
 • Normal startprocedur (kryss – läns i den mån det går med hjälp av 3 fasta märken)
 • Avgift för Tisdagsseglingar: 450 SEK/besättning, faktureras efter tre genomförda race.
 • Antal varv bestäms vid rorsmansmöte
 • Rorsmansmöte kl. 1800
 • Start kl. 1900
 • Tidsgräns – om ledande båt ej hinner runda och påbörja dagens planerade ”sista” varv inom 50 min går man i mål utan att runda
 • Deltagare (och resultatlista för säsongen) identifieras med segelnummer; tillåtet att byta båt inom samma enhetsklass
 • Samtliga deltagare rapporterar sin tid  (tidur delas ut vid rorsmansmötena)
 • Kappseglingsreglerna gäller med undantag för förbättrat SRS-tal för ensamseglare och för segling utan undanvindssegel (enl. gällande SRS-tabell)
 • Deltagare som avser att protestera skall göra detta på sätt beskrivet i Kappseglingsreglerna samt meddela seglingsledaren senast 30 minuter efter sista båts målgång. Enda kallelse till protestförhandlingar sker 10 minuter senare (muntligt) från balkongen till klubbhuset.
 • Efter 5 genomförda race räknas 1 st. bort, efter 11, 2 st. Efter 15 genomförda race räknas 3 st. bort.
 • Alla seglingar seglas som handikappsegling (SRS)
 • Anmälda båtar skall ha ett aktuellt SRS-tal (SRS-tabell 2022 eller enskild mätbrev)

Vad gör vi egentligen på tisdagsseglingar?

Man skall först se seglingarna som en möjlighet till att pröva på att kappsegla, känna sig för, lära sig att hantera sin båt i olika situationer. Det handlar om att lära sig att segla.

Känner man inte sig redo att gå ut i egen båt eller saknar besättning så är det bara att börja som gast i någon av de båtar som seglar. Det kan vara allt från en blåsig dag, till att en dag med lite vind. Hur högt kan jag kryssa, kan jag trimma båten bättre. Ja helt enkelt se hur man klara sig mot liknade båtar. Det kan handla om väjningsregler, att i trånga situationer lära sig hantera båten på rätt sätt. Eller helt enkelt bara komma ut på sjön varje tisdag oavsett vilket väder det är.

Eller? Nja, även vi har gränser, det händer att vi ställer in när sjön är för grov och vinden ligger rakt in i ån, för då är det besvärligt att komma ut. Men känner du att det skulle vara kul att komma ut och prova på, så bara kom. Varför inte ta möjligheten att komma ut varje tisdag en stund och segla. Gör det för att det är kul, strunta i tävlingsmomentet om det känns jobbigt. Det skulle vara härligt att se många båtar ute varje tisdag. Tänk våran fina vik full av vita segel.

Spinnaker:
Den som avser att avstå från att delta med spinnaker måste meddela seglingsledaren detta vid rorsmansmöte.

Ensam:
Den som seglar ensam får ett avdrag med 0,02 på SRS-talet. Detta skall meddelas till seglingsledaren vid rorsmansmötet.

Eftersnack:
Kaffe och frallor eller annan förtäring serveras i klubbhuset efter seglingarna.

Kölbåtskommittén:
Ordf David Borgstedt