ÄSSS olika kommittéer

ÄSSS olika Kommittéer

Tekniska kommitténs verksamhetsområde omfattar tekniska frågor beträffande klubbhuset och sällskapets övriga anläggningar.

Klubbkommitténs verksamhet omfattar frågor om sammanhållning och trevnad inom sällskapet. Kommittén svarar för arrangemangen runt sällskapets sammanträden och samkväm. Kommittén ska ta tillvara motor- och segelbåtsägarnas önskemål om utflykter och sammanhållning. Kommittén svarar för eventuell uthyrning av lokalerna.

Båtplatskommitténs verksamhet omfattar skötseln av Båtplatsen i Nybroskogen.

Kappseglingskommittén ansvarar för sällskapets kappseglingsarrangemang, allt från egna klubbarrangemang till större arrangemang som klubben fattat beslut om att arrangera.

Jollekommittén ansvarar för jolleseglarnas verksamhet samt att ungdomarnas behov av utbildning, träning och kappseglingar tillgodoses.

Träbåtskommittén skall verka för att utveckla och vårda den äldre båtbyggartraditionen samt engagera ungdomar och vuxna att bevara och renovera det äldre båtbeståndet.
Brädseglingskommitténs ansvarar för brädseglarnas verksamhet, förvaring och underhåll av utrustning, samt att brädseglarnas behov av utbildning, träning och kappseglingar tillgodoses.

Kajakkommitténs verksamhet omfattar motions- och havskajakpaddling, förvaring och underhåll, utbildning och andra gemensamma aktiviteter.

Utbildningskommitténs ansvarar för kurser och utbildning för alla medlemmar i sällskapet i samarbete med övriga kommittéer. Kommittén svarar även för sällskapets interna och externa information.