Dokument

Möte Träbåtskommittén 2018-05-05

Möte Träbåtskommittén 2018-05-05

 1. Utlagda förtöjningar. Gjort på de 10 första platserna, kanske fler i dagsläget. Tung kätting är utlagd parallellt med vassruggen från stora stolpen till en mindre provisorisk trästolpe. Trästolpen är nedslagen 1,5 m i botten. Förtöjningskättingen fast med 2;5 m mellanrum. Dunkar är utlagda och numrerade.
 2. Platsinnehavarensegna material vid förtöjning. Det egna materialet ska var 8 mm dubbel kätting eller 10mm enkel fram till aktern på båten. Denna kätting ska vara av bra kvalitet och inga gamla rostiga kättingar godkänds.
 3. Användande av boj vid akter. Endast de Båstad som ligger uppströms får ha boj. Övriga inga bojar tills vidare.
 4. Återstående bottenförankringar. Det kommer att läggas ut en P-ringsliknande tyngde d 2,5 m kätting. Arbetsgruppen placerar ut bottenförankringarna. Ungefärlig kostnad för de som ligger i hamnen blir ca 250-300kr.
 5. Gamla hamnens dag. Den 1/7 mellan kl 11-16 arrangeras detta.vi har lovat att ställa upp med ett par båtaroch vi kommer att göra en kortare tur upp i ån, kanske i höjd med träbåtshamnen, och vända. Vi kommer att köra första turen kl 11.30 och sedan en gång i timmen fram till 15.30. Vi får i år använda 2 bryggor vid Fyrhuset. Skulle det visa sig att det blir långa köer kanske vi kan köra en extra runda. Amazonas, Siri och ev. Beda kan ställa upp på detta. Karin samordnar med Skäldervikens byalag.
 6. Båttältens utseende. Endast presenningsdukutåt, vissa tält behöver åtgärdas.
 7. Ordning framför och mellan tälten. Inget mellan tälten, framför tälten kan mindre bord och stolar få finnas. Inga problem med det som inte syns utåt, men man ska kunna gå mellan tälten.
 8. Ordning på gemensamma ytor och utrymmen. Det är nu bättre ordning i fikarummet, vask kommer att sättas in med vatten och avlopp. Rensvasken kommet att finnas på samma plats som förra året. Arne fixar med det.
 9. Ny uppställningsyta. Ansvarig? Ny uppställningsyta kommer att finnas bakom Lasse B:s tält. Här kommer det finnas möjlighet att förvara grejer. Ulf och Lasse ansvarar.
 10. Presentation av båtarna i träbåtshamnen. Hur gör vi? Vem håller ihop det? Idéer. Gemensam skylt eller skylt vid varje båt? Thomas P har ansvaret för detta och alla skickar sina uppgifter och bild till honom och kom gärna med förslag på hur det ska se ut.
 11. Angående hela Träbåtskommitténs utförande och uppföljning av mötesbeslut. Vem går den enskilde medlemmen till med mindre frågor? Den enskilde vänder sig i första hand till Ulf annars till Linda, Molte eller Karin.
 12. Övriga frågor. Inga
 13. Mötet avslutas

Vid pennan Karin 2018-05-09

TitelUppladdadFiltypStorlek
  Möte träbåt sept 20162017-02-13PDF43 KB
  Avtal tält och uppläggning av träbåt2016-09-21PDF107 KB
  bestämmelser Träbåtskommitten2016-09-21PDF106 KB
  Möte träbåt april 20162016-06-07PDF86 KB
  Årsmöte Träbåtskommitten 20162016-06-07PDF559 KB

Har du frågor

Kontakta
Träbåtskommitténs Ordf
Du hittar
kontaktinformation här

________________