Bli medlem i ÄSSS

Vi ser med glädje fram emot just dig som medlem i ÄSSS.

Medlemsavgifter

Senior: 600:-
Junior: 300:- (upp t.o.m 20 år)
Familj: 900:- (gäller för hela familjen som bor på samma adress)

Medlemsavgift Träbåtskomiteen 250 kr/år

Kajakplats i container 300 kr / år

Brädplats i container 300kr / år

Nyckelbricka depositionsavgift. 300 kr. Klubbhus, Kajak el. Brädseglare

Eftersom bl. a. Riksidrottsförbundet och Svenska Seglarförbundet numera begär fullständiga personnummer i vår medlemsredovisning vill vi att ni hjälper oss med detta. Var därför noggranna med att lämna dessa uppgifter till oss när du registrerar dig. Därefter får du en faktura via mejl från oss.

Vad innebär det att vara medlem i ÄSSS?

Har du inte varit medlem i klubben förut, så kan du enkelt fylla i din medlemsansökan i webbformuläret längre ner på sidan.
När du fyllt i alla dina uppgifter och tryckt på “slutför” kommer du att få en bekräftelse att “ansökan har skickats till föreningen”.
Då kan du gå vidare och göra din inbetalning till klubbens bankgiro 5040-9069

Vid eventuella frågor maila oss på: info@asss.seVälj typ av medlemskap

Välj om du vill ta del av föreningens verksamhet som aktiv utövare eller endast ansöka om medlemskap i föreningen. För att utöva en idrott ska du markera kryssrutan för den idrotten under “Jag vill vara aktiv i följande idrotter”. Det är möjligt att vara aktiv inom flera idrotter i föreningen, markera de du önskar vara aktiv inom.Jag vill vara aktiv inom följande idrotter

 • Segling
 • motorbåt
 • träbåt
 • Gamla båtplatsen uppströms
 • Kajak
 • Brädsegling
 • Jolle

Behandling av personuppgifter

Som medlem i denna förening kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.

Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör för att ansöka om medlemskap.Jag har tagit del av ovanstående information Ange dina personuppgifterFödelsedatumFyra sista siffrorRensa personnummer

Att vara medlem i ÄSSS och dess förmåner.

”Att vara medlem i ÄSSS är ett sätt att engagera sig i något som man tycker är kul och intressant och ett bra sätt att få många vänner med liknande intresse. Alla har rätt att vara med i ÄSSS, men då föreningslivet bygger på ideellt engagemang betyder det att medlemmar, barn och vuxna, arbetar i föreningen på sin fritid utan lön. ÄSSS verksamhet är alltså i stor grad beroende av att man som medlem eller förälder till en medlem ställer upp och hjälper till. Man kan säga att ÄSSS lever genom sina medlemmar.

För ÄSSS ekonomi är medlemsavgifter och deltagaravgifter den viktigaste inkomsten även om ÄSSS också kan och får visst bidrag från kommunen och andra institutioner. ÄSSS utgifter går framför allt till utrustning och lokaler som behövs i verksamheten.

ÄSSS har ledare eller tränare som ansvarar för olika aktiviteter och träffar i föreningen. Dessa ledare och tränare lägger ner mycket tid på sin fritid för att göra så bra och trevliga aktiviteter som möjligt för alla medlemmar.”

Som medlem i ÄSSS:

 • Har du möjligheten att delta i de olika aktiviteter som ÄSSS anordnar t ex utbildningar, tävlingar, sammankomster, ungdomsaktiviteter med mera. För vissa aktiviteter tillkommer en deltagaravgift
 • Är du försäkrad vid aktiviteter arrangerade av klubben
 • Tillgång till klubbhuset
 • Stödjer du ÄSSS ungdomsverksamhet
 • Är du med och bidrar till att ÄSSS fortsätter att utvecklas till en av Sveriges mest aktiva klubbar

Från sponsorer till ÄSSS medlemmar

 • Erhåller du 20% Rabatt på lagerhållen färg från Alcro o Jotun hos Färghuset Ängelholm (Colorama) Du uppger att du är medlem i ÄSSS.
 • Erhåller du 20% rabatt på Flügger i Ängelholm på hela sortimentet.
 • Optimera Vejby lämnar fördelaktiga priser på Offerter/ förmånligt pris på lagervaror.

 • Genom ÄSSS medlemskap i Svenska Seglarförbundet (SSF):
 • Har du rätt att delta på seglingstävlingar
 • Kan du teckna en förmånlig ansvarsförsäkring för kappsegling utomlands
 • Ta del av kurser av hög kvalitet: segling, vindsurfing, förarbevis, kustskepparexamen.
 • Möjlighet till rabatt vid tecknande av båtförsäkring i Svenska Sjö, båtorganisationernas eget försäkringsbolag.

Genom ÄSSS medlemskap i Svenska Båtunionen (SBU):

 • Får du tidningen Båtliv
 • Har möjlighet att teckna båtförsäkring i Svenska Sjö, båtorganisationernas eget försäkringsbolag
 • Stödjer du ett viktigt arbete att utveckla friluftsliv och miljö till sjöss

För att få en uppfattning om hur medlemsavgiften används i klubben är här en ungefärlig fördelning (baseras på ett enskilt seniormedlemskap).

Avgift till Svenska Båtunionen Individuella medlemmar45 kr     45 kr
Avgift till Svenska Båtunionen familjemedlemmar     67 kr
Avgift till Skånes DSF Individuella14 kr     14 kr
Avgift till Skånes DSF Familj      20 kr
Fördelning till den egna kommittén    175 kr225 kr
Stöd Juniorverksamheten200 kr    100 kr200 kr
Klubbhus41 kr    200 kr230 kr
 Gemensamt       66 kr158 kr
  
Summa300600 kr900 kr
  
 Juniorer Individuellt
Familj
  
  
  

Mer finns att läsa på www.ssf.se och www.batunionen.com