Klubbmästerskap

Klubbmästerskap/Skälderviken Cup 2023

·        Planering 16/9

·        Planering 3 race

·        Planerad längd per race 45-55 min

·        Normal startprocedur

·        Funktionärer för start/målgång samt banläggning planeras

·        1 st. tisdagssegling ingår i dessa 3 race

·        Alla 3 racen ingår i Klubbmästerskapet

·        De 2 bästa racen ingår i Skälderviken Cup (kan vinnas av icke medlemmar)

·        Avgift: 50 SEK/besättningsmedlem

·        Rorsmansmöte kl. 09.00

·        Första start kl. 10.00

·        Kappseglingsreglerna gäller med undantag för förbättrat SRS-tal för ensamseglare och för segling utan undanvindssegel (enl. gällande SRS-tabell)

·        Inga race får räknas bort

·        Deltagare som avser att protestera skall göra detta på sätt beskrivet i Kappseglingsreglerna samt meddela seglingsledaren senast 30 minuter efter sista båts målgång. Enda kallelse till protestförhandlingar sker 10 minuter senare (muntligt) från balkongen till klubbhuset.

·        Alla seglingar seglas som handikappsegling (SRS)

·        Anmälda båtar skall ha ett aktuellt SRS-tal (SRS-tabell 2023 eller enskild mätbrev)