Skälderviken Runt

Skälderviken runt 2024

·        Planerat Lördagen den 1/6

·        Normal startprocedur (Skälderviken – Svanshall – Grytskär) riktning enligt rådande vindförhållanden

·        Anmälning vid rorsmansmötet

·        Rorsmansmöte kl. 9.00

·        Start kl. 10.00

·        Avgift: 50 SEK/besättningsmedlem

·        Kappseglingsreglerna gäller med undantag för förbättrat SRS-tal för ensamseglare och för segling utan undanvindssegel (enl. gällande SRS-tabell)

·        Deltagare som avser att protestera skall göra detta på sätt beskrivet i Kappseglingsreglerna samt meddela seglingsledaren senast 30 minuter efter sista båts målgång. Enda kallelse till protestförhandlingar sker 10 minuter senare (muntligt) från balkongen till klubbhuset.

·        Segling seglas som handikappsegling (SRS)

·        Anmälda båtar skall ha ett aktuellt SRS-tal (Standardbåt enligt SRS-tabell 2024 eller enskild mätbrev)