Om Träbåtarna

Om Träbåtarna

Syftet med Träbåtskommittén är ett försök att bevara träbåtskulturen genom att restaurera gamla träbåtar med medlemmarnas samlade kunskaper.

Maskiner för ändamålet finns i verkstaden till förfogande för de medlemmar som är med i träbåtssektionen och har genomgått erfoderlig utbildning för handhavande av maskinerna.