Arbetspass

ÄSSS arbetspass

Kan vi hålla nere de externa kostnader så skall det komma tillgodo till de medlemmar som hjälper till. Arbetspassen skall vara av den art som vi annars får ta hjälp av extern arbetskraft.

Förslag till olika arbetspass.

Målning                                                                          Elektriker

Snickeri                                                                          Murning

Båtvård , både kölbåt, optimister, C55 och ribbar.       Kunnig i motorer

Hjälpa till på jolleplan vår o höst med båtarna.           Fönsterputs klubbhus            

Transport till återvinning mm.                                      Städning på våra område vid                                                                                                    översvämning.                   

Du kryssar för inom vilka område du kan tänka dig att vara behjälplig. När klubben behöver hjälp inom något område kallar styrelsen på de som kryssat sig för det området. Passar tiden utför de sitt arbetspass och de får en kreditering på medlemsavgiften.

Seniormedlem gör ett arbetspass/år. Familj kan få ett eller två arbetspass krediterade/år.

Ett arbetspass 1-2 timmar och 200 kr kreditering. Går det snabbare räknas det ändå som ett arbetspass. Det viktiga är att det blir gjort.

Faller detta väl ut kan det bli större skillnad nästa år mellan de som hjälper till och de som inte gör det. Det som avgör är att vi kan hålla våra kostnader i balans.