Kajakmedlemskap

Bli medlem

Kajak är en del av ÄSSS, Ängelholm & Skäldervikens Segelsällskap

För att anmäla dig som ny medlem eller för att få veta mer klicka här.
Det är viktigt att i samband med anmälan ange att det är kajak du vill tillhöra.
Anmälan sker i två steg
1. Registrering  via hemsida
    Vid familjemedlemskap skall samtliga registrera sig!
2. Inbetalning. Det kommer faktura på ditt medlemskap.

Vill du bli medlem eller har frågor om medlemskap i kajaksektionen kontakta Olle Jönsson
olle@asss.se /
070-283 46 14

Som medlem i ÄSSS kajak har Du tillgång till:

  • Låst förvaring (begränsat antal platser)  
  • Klubblokal, toaletter, duschar mm
    (Tagg till klubbhus kan lösas ut på hamnkontoret.)
  • El och vatten mm för underhåll av kajaker
  • Brygga för sjösättning
  • Parkering vid kajakförråd och bryggan
  • Möjlighet till gemensamma aktiviteter och kontakter beroende på intresse och behov mm..
  • Sist men inte minst paddelvatten i alla väder året runt!!!!

Avgifter. Se under Bli medlem i ÄSSS

Medlemskap i kajaksektionen

Sedan starten av ÄSSS kajak 2008 har aktiviteter och förvaring fortlöpande utvecklats.
2012 tog vi ett stort steg när ”Kulturpaddlarna” flyttande in och antalet förvaringsplatser fördubblades.
Vi förfogar i dagsläget över ett begränsat antal förvaringsplatser och vidare expansion ligger på is.
För att behålla aktiviteten i klubben har några praktiska förhållnings-/ordningsregler kommit på pränt.

Medlemskap i ÄSSS kajak

Verksamhetsplan
Förslag diskuteras vid kajaks ”höstmöte/brygglyft” och fastställs på ”vårmöte/sjösättning av brygga”
I plan fastställs vilka aktiviteter som planeras och ev. vem som håller i aktiviteter.
Sedan 2022/efter Corona har främst våra onsdagspaddlingar fungerat som planeringsdag.

Aktiviteter
Aktiviteter kan initieras/ordnas av samtliga medlemmar, som då är ansvarig för aktivitets samordning samt allt praktiskt arbete kring aktiviteten.
”Regler” för deltagande, se separat dokument på hemsidan (“Aktiviteter/Turregler”)
Aktiviteter runt förvaring, hemsida mm samordnas av undertecknad.

Förvaring
Aktiva medlemmar prioriteras vad gäller förvaringsplatser för kajaker
Aktiv medlem är Du som
– deltar vid minst två gemensamma aktiviteter/år, var av en är höst-/vårmöte
Aktiv medlem skall också använda kajak/-er vid minst fem tillfällen/år.
Som aktiv medlem kan Du hyra max två kajakplatser.
(OBS, bägge kajakerna skall användas vid minst fem tillfällen per år, för att de skall klassas som aktiva!)

Passiva medlemmars kajaker kan ligga kvar i mån av plats, dvs om inga kömedlemmar finns.
När vi har saknar platser och har kömedlem/-mer kommer jag att skicka ut ett mail och efterlysa plats/-er.
Betalande kömedlemmar erhåller plats när platser finns.
Intresse anmäls till undertecknad
OBS, platser är inte statiska och kan komma att förändras under året beroende på kajakanvändning och ev. fysiska begränsningar.
Allt för att underlätta paddlingen!
(Ev. förändringar kommer naturligtvis att förankras av undertecknad!)

Informationskanaler
ÄSSS hemsida år vår bas för informationsspridning.
E-post och i vissa fall sms är den informationskanal/-er vi/jag använder till medlemmar.
Vissa medlemmar använder även Facebook inför och efter paddlingar.
(Hemsidan kalender används endast sporadisk)

Som medlem är det viktigt att anmäla förändringar av e-post, mobilnummer mm så snart det sker någon för ändring!

Vår sida på Facebook, ”ÄSSS Havskajak i Ängelholm”,
används i vissa fall parallellt för att snabbt dela med sig av sina bilder och kajakturer.

Olle Jönsson
Kajakkommittén
olle@asss.se / 070-283 46 14