Kajak 2022

Onsdagspaddling – svårighetsgrad är grön – blå (se Turregler),
Detta är vår fasta tid/”kontaktyta” som även kan innehålla övningar, grillning mm

Övriga turer kommer att skickas ut/läggas upp med kort varsel, eftersom dessa är mycket väderberoende!
Inbjudan skickas till medlemmar via mail/sms/FB

Den som skickar ut en inbjudan (“turledare“) bestämmer/samordnar det praktiska runt turen. (se Turregler)
Medverkan/anmälan krävs!
Avboknig vid förhinder senast 24 h innan! (om inget annat anges i inbjudan)

Några turer som kommer att anordnas i sommar är:
Hallands Väderö, Hovs Hallar, Kullahalvön (se Kajakklassiker) mm