International Sea Kayting Guide Association

Här kan man bl a hitta olika utbildningsmoduler motsvarande Paddelpasset fast en del något mer acancerade.

ISKGA – International Sea Kayaking Guide Association