Handledning till El.

Handledning till el installationer i Båthusen

Detta är Båtplatskommittens krav på lägsta nivå på elinstallationer i båthusen.

Din elfirma kan vilja välja en högre standard.

Vid nyinstallation eller utbyte av elinstallation.

Kapslingsklass IP 44 eller högre på all el-material, (en droppe inom en triangel)

Ledningar av typ mantlad t.ex. EKLK.

Befintliga installationer i torra lokaler, någon kondensdroppe kan förekomma

Ingen träbearbetning eller dammigt i lokalen

Kapslingsklass minst IP23 på armatur

Typ industriarmatur lysrör., utan kupa, tät baksida 

Vägguttag och strömbrytare avsedd för kabel i hel kapsling, tät baksida.  IP 44

Dammiga båthus I de båthus där det bedrivs bearbetning av trä.

Kapslingsklass skall vara minst IP 64 på armatur.

Armatur dammtätt med kupa.

Vägguttag och strömbrytare avsedd för kabel i hel kapsling, tät baksida minst IP 54

Elmätare

Båthusägaren skall låta  montera elmätare för individuell mätning av el i sitt båthus.

Allmänt

Lysrörsarmatur avsedda för kontor och infällning i undertak är inte tillåtna i båthusen

Kan Du se kopplingstrådar är armaturen inte tillåten.

Provisorisk upphängd gummikabel är endast avsedd för kort tillfälligt bruk, någon vecka.

I båthuset skall finnas en huvudströmbrytare för brytning av all el, när Du inte vistas i båthuset.

Öppen el-central typ WU se bild är inte tillåten.

Lysrörsränna med öppen baksida är inte tillåten

Jordfelsbrytare

Vid 3 fas 400 volt spänning till båthuset 4 pol jordfelsbrytare typ A 10 kA, – 25 grader.

Vid enfas 220 volt spänning till båthuset 2 pol personskydds automat, 10kA, märkström 10 amp, -25 grader.

Anläggningen skall isolationsmätas .

Christer Sundelius                               Handledningen finns att hämta i klubbhuset

Rev 2009-11-13  elmätare