Kajaks turregler

Turregler

Svårighetsgradering och krav vid paddelturer

För att genomföra säkra och trevliga paddlingar gäller det att vara förberedd och ha kunskap om kajaken, sig själv och hur väder kan påverka turen man väljer att delta i.

Grön, Blå, Röd och Svart beskriver ungefär turens svårighetsgrad i första hand kopplat mot längd på turen, väder och miljö. På grund av vädrets lynniga humör kan en lätt tur i början snabbt ändras till en krävande tur som fordrar stor erfarenhet av paddling. Kolla därför väderprognoserna kontinuerligt.

Grön =         Introduktionspaddling i lugnt vatten max 5-10 km,
lämplig för nybörjare och ovana paddlare.

Blå =            upp mot 20 km/dag på lugna vatten i svaga vindar,
t ex Rönne Å, sjöpaddling eller ett lugnt hav

Röd =           upp mot 30 km/dag med eller risk för vind och vågor i inre skärgård

Svart =         Paddeltur med längre distanser/dag med risk för kraftiga vindar och större vågor
i både inre och yttre skärgård.
En tur för paddlare med erfarenhet av växlande väder, tempo och öppet hav.

Paddelturerna är s.k. kamratturer där deltagande sker på egen risk.
Samtliga deltagare som deltar på turer förutsätts kunna klara av kamraträddning!
På grön tur svarar turledaren för säkerheten och väljer paddelvatten efter deltagarna och sin egen kompetens.

Färggraderingen är uppskattad och självklart inte svartvit.
I grund och botten handlar det om att alla skall trivas må bra och ha kul!

I samband med röda och svarta paddelturer förutsätts att deltagare även klarar att på egen hand komma upp i kajaken t.ex. med hjälp av flottör. Utöver detta är det en bonus om man klarar av att rolla, detta för att slippa ta sig ur kajaken i besvärligt väder.

 UTRUSTNING

Vid gemensamma utflykter skall både personlig och grupputrustning tas med enl nedan. Särskild hänsyn tas till väderlek, årstid, deltagarnas kunskap och erfarenhet.

Personlig utrustning:
Varje deltagare ansvarar för egen säkerhet och utrustning!
Följande skall finns med; 
Mobiltelefon i vattentätt fodral, flytväst, flottör, pump, kapell, extra kläder, mat & dryck.

Utrustning i gruppen (turledare kontrollerar):
Bogserlina, reservpaddel och sjukvårdsutrustning (finns i kajakboden)
Karta/sjökort och kompass bör också finnas med, lämpligen hos flera.