Svenska Båtunionen har get ut en Handbok för fritidshamnar som nu ligger i vår Klubblokal i sittavdelningen. Ni som är intresserade kan ta del av den och begrunda o läsa om tipps om bl.a. förenkla förtöjningsråd på din hamnplats. Den riktar sig mest till båtklubbar, klubbfunktionärer, kommuner m. fl.

Handboken är hjälpmedel hur kan hamnarna bli bättre mer lätthanterliga funktionella.

Där finne också förslag på avtal för att låna ut sin hamnplats.

Denna handbok är klubbens ex. så den får inte lånas hem. Men sitt ner o läs o ta del av den,

ÄSSS har skrivet nytt avtal med Optimera. Som medlem i ÄSSS lämnar Optimera Vejby Fördelaktiga Offerter o priser på lagervarar. Se mer under Sponsorer.

Vill du ha Tidningen Båtliv i Digital form på nätet istället för papperstidning. Send mejl till kenneth@asss.se .

Klick på Aktuellt för att ta del av mer…..

Vad får jag som medlem i ÄSSS………………………….

 • Har du möjligheten att delta i de olika aktiviteter som ÄSSS anordnar
 • Är du försäkrad vid aktiviteter arrangerade av klubben
 • Tillgång till klubbhuset
 • Att få låna jollar
 • Att få hyra Bianca 28
 • Att få låna släpet
 • Att få låna symaskin
 • Bada Basu

Genom ÄSSS medlemskap i Svenska Seglarförbundet (SSF):

 • Har du rätt att delta på seglingstävlingar
 • Kan du teckna en förmånlig ansvarsförsäkring för kappsegling utomlands
 • Ta del av kurser av hög kvalitet: segling, vindsurfing, förarbevis, kustskepparexamen.
 • Möjlighet till rabatt vid tecknande av båtförsäkring i Svenska Sjö, båtorganisationernas eget försäkringsbolag.
 • Rabatter hos våra sponsorer. Flügger 20 % Färghuset 20%

Genom ÄSSS medlemskap i Svenska Båtunionen (SBU):

 • Får du tidningen Båtliv. Finns som papperstidning och digitalt på nätet.
 • Har möjlighet att teckna båtförsäkring i Svenska Sjö, båtorganisationernas eget försäkringsbolag
 • Stödjer du ett viktigt arbete att utveckla friluftsliv och miljö till sjöss

För att få en uppfattning om hur medlemsavgiften används i klubben är här en ungefärlig fördelning (baseras på ett enskilt seniormedlemskap).

Avgift till Svenska Seglarförbundet     45 kr
Avgift till Svenska Båtunionen     65 kr
Avgift till Skånes Båtförbund     16 kr
Avgift till Skånes DSF      14 kr
Fördelning till den egna kommittén    175 kr
Stöd Juniorverksamheten    100 kr
Klubbhus     180 kr
 Adminstration       5 kr
  
Summa600 kr

För att komma in på medlemsidorna loggar du in med din e-mejl adress och lösenord är dit medlemsnummer. För att ändra dit lösenord till ett säkrare går du in under logga in för medlem igen och under “redigera profil” ändrar du ditt lösenord och även adress om den är ändrad.