Vill du ha Tidningen Båtliv i Digital form på nätet istället för papperstidning. Send mejl till kenneth@asss.se .

Klick på Aktuellt för att ta del av mer…..

Vad får jag som medlem i ÄSSS………………………….

 • Har du möjligheten att delta i de olika aktiviteter som ÄSSS anordnar
 • Är du försäkrad vid aktiviteter arrangerade av klubben
 • Tillgång till klubbhuset
 • Att få låna jollar
 • Att få hyra Bianca 28
 • Att få låna släpet
 • Att få låna symaskin
 • Bada Basu

Genom ÄSSS medlemskap i Svenska Seglarförbundet (SSF):

 • Har du rätt att delta på seglingstävlingar
 • Kan du teckna en förmånlig ansvarsförsäkring för kappsegling utomlands
 • Ta del av kurser av hög kvalitet: segling, vindsurfing, förarbevis, kustskepparexamen.
 • Möjlighet till rabatt vid tecknande av båtförsäkring i Svenska Sjö, båtorganisationernas eget försäkringsbolag.
 • Rabatter hos våra sponsorer. Flügger 20 % Färghuset 20%

Genom ÄSSS medlemskap i Svenska Båtunionen (SBU):

 • Får du tidningen Båtliv. Finns som papperstidning och digitalt på nätet.
 • Har möjlighet att teckna båtförsäkring i Svenska Sjö, båtorganisationernas eget försäkringsbolag
 • Stödjer du ett viktigt arbete att utveckla friluftsliv och miljö till sjöss

För att få en uppfattning om hur medlemsavgiften används i klubben är här en ungefärlig fördelning (baseras på ett enskilt seniormedlemskap).

Avgift till Svenska Seglarförbundet     45 kr
Avgift till Svenska Båtunionen     65 kr
Avgift till Skånes Båtförbund     16 kr
Avgift till Skånes DSF      14 kr
Fördelning till den egna kommittén    175 kr
Stöd Juniorverksamheten    100 kr
Klubbhus     180 kr
 Adminstration       5 kr
  
Summa600 kr

Detta är vår nya hemsida, eftersom den gamla upphör den 31 dec lanserar vi vår nya redan för att testa. Har du synpunkter är du välkommen med konkreta önskemål. Vi kommer att under hösten att fortsätta att förbättra den. Kanske lite nya bilder om vi får in några som är bättre än de vi har. För att ha den klar till våren 2023.

För att komma in på medlemsidorna loggar du in med din e-mejl adress och lösenord är dit medlemsnummer. För att ändra dit lösenord till ett säkrare går du in under logga in för medlem igen och under “redigera profil” ändrar du ditt lösenord och även adress om den är ändrad.