Elinstallationer

Elinstallationer i båthusen på båtplatsen.

I tidigare artiklar, brev och redogörelser på ÄSSS möten har Du som båthusägare kunnat ta del av de skärpta regler som gäller för brandskyddet av båtplatsen.

Det är nu dags att varje båthusägare låter se över sin egen elinstallation i båthusen, samt kompletterar med fast monterad jordfelsbrytare och elmätare för hela installationen i båthuset.

Mätning av elenergi skall utföras med fast monterad elmätare i varje båthus. All energi skall mätas t.ex. belysning elvärme mm

Översyn av elsystemet kan omfatta kontroll och utbyte av ledningar och ansluten material.

Be att få ett intyg av din elfirma eller behörig elinstallatör att installationen i ditt båthus är utförd enligt gällande bestämmelser, låt din installatör ta del av Handledning till elinstallationer i båthusen.

Båthusägaren meddelar mig när montaget av jordfelsbrytaren, elmätaren och översynen av installationen är klar.

Färdigdatum 2010 05 01

Christer Sundelius

Reviderad 2009-11-13    elmätare