Brandsskyddsregler Båtplatsen

Brandskyddsregler för ”Båtplatsen”

Det är förbjudet:

Att på båtplatsens område och i båthusen att använda öppen eld eller eldstäder

Anm: Fotogen-lampor, levande ljus eller annan värme eller ljusanordning med öppen låga får inte användas i båthusen eller i dess närhet.

Elektriska värmeelement, byggstrålkastare får inte lämnas utan tillsyn.

Värmepistol får inte användas i båthusen.

Det är tillåtet att använda medhavd grill på gräsmattorna utmed bryggorna.

Använd grillkol tömmes i speciell utmärkt tunna ”grillkol”

Att på båtplatsens område och i båthusen arbeta med svetsning skärning, vinkelslip samt andra arbeten som ger upphov till öppen låga het yta eller gnistor.

Anm. Undantag görs för mindre arbeten om de utförs på anvisad plats vid sjösättningsslipen, under försiktighet och sunt förnuft.

Slipriktning skall vara mot ån.

Godkänd fungerande och tillräcklig släckutrustning skall finnas tillgänglig.

Jämför med heta arbeten regler

Att på båtplatsens område och i båthusen förvara eldfarliga vätskor och gaser

Anm. Det är tillåtet att förvara det som finns i båtens bränsletank och båtens gasolflaska.

Det är tillåtet att förvara högst 20 liter drivmedel i dunk och högst 5 liter brandfarligt lösningsmedel t.ex. lacknafta aceton rödsprit . Trasor indränkta med linolja läggs i grillkoltunnan

Brandskyddsansvarig på båtplatsen Christer Sundelius.

Medhjälpare  Kjell Ekström, Kjell Flink . Leif Andersson.

Godkänt av ÄSSS styrelse 2009-02-05.